Wyobrażacie sobie wakacje bez koralików? Bez tworzenia biżuterii?

My nie. Koraliki towarzyszą nam zawsze. To takie miłe uzależnienie. W końcu tworzyć można wszędzie: na pikniku, na łące, na plaży, w pociągu, czy na hamaku w ogrodzie.  Takie robótki w plenerze mają w sobie posmak beztroski i prawdziwie relaksującą moc. W Korallo jesteśmy przekonani, że takie otoczenie sprzyja wielu inspiracjom, dzięki którym powstaje niesamowita biżuteria. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wakacyjny konkurs w klimacie slow life. Nie musicie się ścigać z terminami, kończyć swoich prac po nocach. Po prostu zróbcie zdjęcie jak i w jakich okolicznościach powstają Wasze cudowne prace. Szczegóły znajdziecie w regulaminie poniżej.

Zobaczcie też koniecznie jak wygląda to u innych, a potem wyślij do nas swoje zdjęcie!

Regulamin konkursu „Wakacje z Korallo”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLE
 2. Organizatorem konkursu „Wakacje z Korallo” jest Tuer Corp Anita Pełszyńska „sklep Korallo” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 22/4, kod pocztowy 80-524, NIP 586-21-22-324: , dalej zwany „organizatorem”.
 3. Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem konkursu „Wakacje z Korallo”.
 4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych będących w posiadaniu Organizatora.

 

 1. NAGRODY I GŁOSOWANIE
 2. Prace można zgłaszać przez cały okres trwania konkursu tj. od 26.06 do 27.08.2017r.
 3. Co poniedziałek, spośród nadesłanych prac, komisja konkursowa wybierze 3 zdjęcia, które zostaną opublikowane na naszym profilu na Facebook’u (korallo – https://www.facebook.com/korallopl/).
 4. Opublikowane zdjęcia będą podlegały ocenie fanów profilu korallo.pl
 5. Głosowanie na prace będzie trwało 24 godziny od momentu publikacji galerii konkursowej.
 6. Autor pracy, która otrzyma najwięcej reakcji, otrzyma bon o wartości 30 zł na zakupy w sklepie korallo (www.korallo.pl) .

 

 1. ZASADY KONKURSU
 2. Zgłoszenia na konkurs można przesyłać w terminie od 26.06 do 27.08.2017r.
 3. Tematem konkursu jest pokazanie jak spędzacie lato z handmadem. Czekamy na zdjęcia, na których pokażecie nam jak tworzycie podczas letniego odpoczynku. Nie ma znaczenia, czy zdjęcie wykonacie w dżungli, czy w zaciszu własnego domu. Najważniejsze jest to, żeby pokazywało Waszą pasję do rękodzieła.
 4. Konkurs odbywa się w cyklu tygodniowym. Zdjęcia wysłane po poniedziałkowej publikacji galerii konkursowej, będą oceniane w każdy kolejny poniedziałek.
 5. Każde zdjęcie może zostać zgłoszone do konkursu tylko jeden raz.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia, na którym ukazany jest proces twórczy.
 7. Zdjęcie powinno przedstawiać biżuterię podczas procesu tworzenia, a nie gotową pracę.
 8. Na zdjęciu nie musi być widoczny wizerunek twórcy.
 9. Zgłoszenia na konkurs należy wysyłać na adres konkurs@korallo.pl z dopiskiem Konkurs wakacyjny
 10. Fotografia biżuterii MUSI mieć format KWADRATU (najlepiej o wymiarach 1080×1080 px) i być nie większa niż 25 MB.
 11. Wraz z fotografią prosimy o przesłanie IMIENIA, NAZWISKA, adresu oraz nr. Telefonu, w celu późniejszego wysłania nagrody.
 12. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski.
 13. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną w formie skanu wraz z danymi opisanymi w punkcie 6.
 14. Wyniki konkursu będą publikowane cyklicznie w każdy wakacyjny wtorek, w komentarzu pod galerią konkursową.
 15. Organizator ma prawo do wybrania więcej niż 3 prac konkursowych
 16. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy. Postanowienie Organizatora w tej sprawie nie podlega odwołaniu.
 17. Prace konkursowe nie mogą być opublikowane przez Uczestnika wcześniej niż przed publikacją galerii konkursowej na stronie i profilu Facebook Organizatora.
 18. Zgłaszając pracę Uczestnik zaświadcza, że jest jej autorem i oświadcza, że posiada do niej osobiste prawa autorskie i majątkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.
 19. Organizator ma prawo odrzucić prace zgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec korallo.pl.
 20. Zgłoszenie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
 21. Zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczanie zdjęć wykonanych przez Uczestnika konkursu na stronie www Organizatora.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas ew. wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
 23. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej korallo.pl/blog
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy korallo, ani ich rodziny i osoby z nimi spokrewnione w linii prostej i bocznej do 2 stopnia.
 4. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.