Władek w przerwach od przeglądania zawartości naszych magazynów i naliczania obiecanych rabatów opowiada nam co robił przez ostatni rok. Jak się okazało zobaczył wiele niesamowitych i inspirujących miejsc. Tak samo jak nasz Błyskot jeszcze niedawno. Zdecydowanie zazdrościmy takich wojaży. Jednak nie ta informacja zaskoczyła nas najbardziej (i to zdecydowanie pozytywnie). Okazało się, że Władek w czasie swoich podróży poznał swoją drugą połówkę.

Tak, tak! Władek ma dziewczynę!

W wolnych chwilach Władek dużo nas wypytywał o to jaką biżuterię warto wręczyć w prezencie kobiecie. Postanowiliśmy poprosić Was o pomoc i zorganizować konkurs na biżuterię dla dziewczyny Władka. Wklejajcie w komentarzach pod postem konkursowym zdjęcia Waszych propozycji takiej biżuterii. Na pewno będzie to dla Władka inspiracja na kolejne prezenty.

Wszystkie szczegóły zabawy znajdziecie w regulaminie poniżej.

Zobacz post konkursowy >>

Regulamin konkursu „Biżuteria dla wybranki serca”.

POSTANOWIENIA OGÓLE

 1. Organizatorem konkursu „Biżuteria dla wybranki serca” jest Tuer Corp Anita Pełszyńska „sklep Korallo” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 22/4, kod pocztowy 80-524, NIP 586-21-22-324: , dalej zwany „organizatorem”.
 2. Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem konkursu „Biżuteria dla wybranki serca”.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych będących w posiadaniu Organizatora.

NAGRODY I GŁOSOWANIE

 1. Prace można zgłaszać przez cały okres trwania konkursu tj. do 15.11.2017r do godziny 14.00.
 2. Opublikowane komentarze będą podlegały ocenie jury sklepu korallo.pl
 3. Autor pracy, która zostanie wybrana, otrzyma zestaw zestaw biżuterii od Władka (do wyboru w wersji srebrnej i srebrnej pozłacany).

ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenia na konkurs można przesyłać w terminie od  14.11.2017r do godziny 15.00 do 15.11.2017 do godziny 14.00.
 2. Tematem konkursu jest inspiracja na biżuterię dla dziewczyny Władka. Na komentarze z Waszymi propozycjami biżuterii czekamy w komentarzach pod postem konkursowym.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie na fotografii propozycji biżuterii dla dziewczyny Władka i  opublikowaniu go w komentarzu pod postem konkursowym. .
 4. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną w formie skanu wraz z danymi opisanymi w punkcie 6.
 6. Wyniki konkursu będą opublikowane 15.11.2017 o godzinie 14.00.
 7. Organizator ma prawo do wybrania więcej niż 1 pracy konkursowej.
 8. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy. Postanowienie Organizatora w tej sprawie nie podlega odwołaniu.
 9. Zgłaszając pracę Uczestnik zaświadcza, że jest jej autorem i oświadcza, że posiada do niej osobiste prawa autorskie i majątkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.
 10. Organizator ma prawo odrzucić prace zgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec korallo.pl.
 11. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej korallo.pl/blog
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy korallo, ani ich rodziny i osoby z nimi spokrewnione w linii prostej i bocznej do 2 stopnia.
 3. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 4. Portal Facebook nie jest organizatorem konkursu, nie jest też w żadne sposób z nim powiązany.